สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ http://copkannayao.siam2web.com/
(gallery) 20101012_63274.jpg(Root) 20101013_43553.jpg          (Root) 20101013_38794.jpg   

ประวัติสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว  

   สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๐ เดิมชื่อ สน.กูบแดง ตั้งอยู่เชิงสะพานบางบัว ถนนพหลโยธิน  ตำบลกูบแดง (ปัจจุบันคือแขวงอนุสาวรีย์) โดยมี ร.ต.อ.ไมตรี  บัณเย็น เป็นสารวัตรหัวหน้าสถานีท่านแรก สน.กูบแดง มี กิ่งสน.โคกคราม เป็นสถานีย่อย ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๔ ทางราชการได้สร้งสถานีตำรวจแห่งใหม่ขึ้น ที่บริเวณอนุสาวรัย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ (ปัจจุบันคือสน.บางเขน)และให้ข้าราชการตำรวจของ สน.สี่แยกบางเขน ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายเหนือ ใกล้สี่แยกหลักสี่ ย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ยังสถานีใหม่แห่งนี้   ปีพ.ศ.๒๔๘๕ พล.ต.อ.อดุลย์  อดุลเดชจรัส อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าพื้นที่รอยต่อของอำเภอบางเขน อำเภอบางกะปิ และอำเภอมีนบุรีในขณะนั้น มีระยะทางจากทั้ง ๓ อำเภอเท่าๆ กัน กลุ่มคนร้ายจึงอาศัยใช้เป็นแหล่งกบดานเพื่อหลบซ่อนตัว และข้ามไปมาเพื่อก่ออาชญากรรมทำให้ยากแก่การติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดี  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๖ นางสน  สุขสวัสดิ์ ได้มอบที่ดินบริเวณริมคลองบางชัน เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ ตารางวา ให้แก่กรมตำรวจเพื่อใช้สร้างเป็นสถานีตำรวจ กรมตำรวจจึงได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีตำรวจแห่งใหม่ ให้ชื่อว่า "สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว" มีเขตพื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๙๔ ตารางกิโลเมตร ครั้งนั้น สน.คันนายาว มีที่ทำการเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ๑ หลัง เรือนไม้บ้านพักข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ๒ หลัง และเรือนไม้ห้องแถวสำหรับเป็นที่พักของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๒ หลัง ๓๕ ห้อง เมื่อสร้างเสร็จพร้อมเปิดดำเนินงานจึงให้ยกเลิก สน.กูบแดง และกิ่งสน.โคกคราม แล้วให้โอนข้าราชการตำรวจทั้ง ๒ สถานี ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่รวมกันที่ สน.คันนายาว โดยมี ร.ต.ท.จิตร  อจลบุญ เป็นสารวัตรท่านแรก ปีพ.ศ.๒๕๓๖ กรมตำรวจพิจารณาเห็นว่าอาคารที่ทำการเดิม ของสน.คันนายาว มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากได้ก่อสร้างมาเป็นเวลากว่า ๕๐ ปีแล้ว ประกอบกับอาคารที่ทำการเดิมมีห้องทำงานไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ และปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้อนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เมื่อก่อสร้างเสร็จจึงได้เข้าใช้เป็นที่ทำการ เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๐ กระทรวงมหาดไทยได้ออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ โดยตัดแบ่งพื้นที่ด้านฟากตะวันตก(ขอบทางด้านถนนสุขาภิบาล๕) ให้สน.สายไหม ทำให้สน.คันนายาวเหลือพื้นที่รับผิดชอบ ๕๔.๐๐ ตารางกิโลเมตร  ปัจจุบันสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว ขึ้นตรงกับ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตำรวจนครบาล  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พื้นที่รับผิดชอบสถานีคำรวจนครบาลคันนายาว

 จำนวน 54 ตารางกิโลเมตร

(Root) 20101020_42619.jpg

     คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว

                                (Root) 20101015_32395.jpg

                                คุณสมชาย   กังวารจิตต์

                                 ประธานคณะกรรมการกต.ตร.สน.คันนายาว

  (Root) 20101015_33784.jpg     (Root) 20101015_33808.jpg    (Root) 20101015_33831.jpg    (Root) 20101015_33849.jpg    (Root) 20101015_33872.jpg

    คุณเรวัตร  เลียบสวัสดิ์          คุณนพคุณ  แสงฉาย         คุณนิยม  ทองเพชร            คุณดรันต์  เยาวรัตน์      คุณวีระพัฒน์  บุระพงศ์กานนท์

   (Root) 20101015_33891.jpg  (Root) 20101015_33909.jpg  (Root) 20101015_33929.jpg  (Root) 20101015_33948.jpg  (Root) 20101015_33965.jpg  (Root) 20101015_34165.jpg

    คุณกฤติยา พิมลภัทรกุล    คุณพิภัทรา  โสมาภา     คุณวัทธิกร  บัวสว่าง   คุณศิริพันธุ์  เอี่ยมโรจน์เมธา  คุณนวัตกรณ์  ไก่แก้ว   ด.ต.วิโรจน์  เมณฑ์กูล

 

 

  

 

 



Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 32,079 Today: 18 PageView/Month: 233

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...